• BİTKİSEL PROTEİNLERDEN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER İLE VEGAN VE ÇÖLYAK GİBİ ÖZEL BESLENME GRUPLARINA YÖNELİK YENİ KATMA DEĞERLİ TÜREVLERİN GELİŞTİRİLMESİ -TÜBİTAK-TEYDEB 1507- 7180598 (2019- 2021) Tamamlandı

  • Yeni Biyoaktif Aroma Maddelerinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretimi -TÜBİTAK-TEYDEB -KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (7110249) Tamamlandı

  • Lignoselülozik Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı (GREASE) WoodWisdom-Net Araştırma Programı & ERA.NET: Biyoenerji – (Tübitak- 110O951) (2012-15) Tamamlandı

  • Yeni Koku ve Tat Maddelerinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretimi SANTEZ [00530.STZ.2010-1] ( 01.09.2010 -30.10.2012) – Tamamlandı

ATAP

  • Doğal Kaynaklı Fonksiyonel Ürünlerin BiyoTeknolojik Üretimi- 2019 Tamamlandı
  • Bitkisel Proteinlerden Biyoteknolojik Yöntemler İle Vegan Ve Çölyak Gibi Özel Beslenme Gruplarına Yönelik Yeni Katma Değerli Türevlerin Geliştirilmesi  – 2021 Tamamlandı